De Oorspronkelijke Kerk

John Behr benoemd tot hoogleraar Orthodoxe Theologie

John Behr benoemd tot hoogleraar Orthodoxe Theologie
Per 1 september 2016 is John Behr hoogleraar op de Metropolitan Kallistos Ware Chair

John_Behr

Theoloog John Behr (Engeland, 1966) is per 1 september 2016 benoemd tot hoogleraar Orthodoxe Theologie op de Metropoliet Kallistos Ware Leerstoel. Behr is aangesteld voor één dag in de week en blijft daarnaast decaan van het St Vladimir’s Orthodox Theological Seminary in New York. De leerstoel is ondergebracht bij het Amsterdams Centrum voor Orthodoxe Theologie (ACOT) verbonden aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en beoogt de rijke diversiteit van de Orthodoxe theologie te onderwijzen en te onderzoeken. Daarnaast zal Behr een belangrijke bijdrage leveren aan het opleiden van Orthodoxe geestelijken en het toegankelijk maken van de Orthodoxe theologie voor een breder publiek.

Loopbaan
John Behr is theoloog, Orthodox priester en hoogleraar in de patristiek aan het St Vladimir’s Orthodox Theological Seminary (New York). Behr is in 1995 gepromoveerd aan de Universiteit van Oxford bij Metropoliet Kallistos Ware, naar wie de leerstoel is vernoemd. Zijn proefschrift over St Ireneüs van Lyon en St Clemens van Alexandrië en andere boeken van zijn hand zijn gepubliceerd door Oxford University Press; in 2017 brengt deze uitgever zijn nieuwe uitgave en vertaling van Origenes’ Over de beginselen op de markt. Op dit moment schrijft hij een serie over de ontwikkeling van de christelijke theologie. Hiervan zijn twee delen, The Way to Nicaea en The Nicene Faith, al verschenen. Een synthese van deze boeken is The Mystery of Christ: Life in Death. In 2013 publiceerde hij een meer poëtisch en meditatief boek: Becoming Human: Theological Anthropology in Word and Image.

Amsterdams Centrum voor Orthodoxe Theologie
De verschillende Orthodoxe kerken vormen samen met het katholicisme en het protestantisme de drie grote stromingen binnen het Christendom. VU-wetenschapper
Michael Bakker, directeur van het Amsterdams Centrum voor Orthodoxe Theologie (ACOT): “Naast een excellente academische staat van dienst brengt John Behr veel ervaring mee in het opleiden van studenten van diverse achtergronden in een internationale context. Onze studenten zullen hun gemeenschappen bedienen in een pluriforme samenleving en moeten daarom in staat zijn kritisch op hun eigen geloof te reflecteren. De traditie van de VU om academische theologie te beoefenen vanuit een levend geloof, vormt hiermee voor ons een ideale omgeving.” VU-hoogleraar Wim Janse en decaan van de Faculteit der Godgeleerdheid: “Met een afzonderlijke leerstoel voor de Orthodoxe theologie verruimen en verrijken we onze academische horizon.”

Orthodoxen in Nederland
De meest prominente Nederlandse Orthodox is wellicht koningin Anna Pavlovna Romanova, gemalin van koning Willem II. Minder bekend is dat bijvoorbeeld de Armeens-apostolische Kerk al meer dan driehonderd jaar een kerkgebouw in het centrum van Amsterdam heeft. Michael Bakker: “Wij hebben berekend dat Nederland ongeveer 190 duizend inwoners met een Orthodoxe achtergrond telt. Van hen behoren circa 55 duizend tot wat men de Oriëntaals-orthodoxe familie noemt (bijvoorbeeld Armeniërs, Kopten, Ethiopiërs). De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft vorig jaar speciale financiering aan de VU toegekend om geestelijken voor deze groeiende kerken op te leiden. Rond de oratie van Behr op vrijdag 13 januari 2017 zal meer bekend worden gemaakt over de eerste Orthodoxe ambtsopleiding in Nederland.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michael Bakker via
e-mail of 06-81377131