De Oorspronkelijke Kerk

3 jaar van premaster

Vader Dr. Michael Bakker, directeur van het ACOT / VU werkt gestaag met de faculteit Godgeleerdheid om te de opleiding vorm te geven.

Onlangs hebben ze het ministerie veel meer vrijheid gekregen om de opleiding vorm te geven zoals het hen goeddunkt,
dus praxis en theoria hand in hand en niet volgens de ‘Leidse’ duplex ordo waarbij je je eerst met ‘echte’ wetenschap bezig houdt en vervolgens je ‘geloofsdingen' doet.

Het komt er nu waarschijnlijk als volgt uit te zien:

- 3 jaar van zogenoemde premaster, die iedereen met een bachelor (HBO of universiteit) klaarstoomt voor de 1-jarige master spiritual care; aan de hand van een portfolio wordt gekeken of vrijstellingen mogelijk zijn en of er deficienties zijn die elders moeten worden gevuld.

- het onderwijs tijdens de premaster is deeltijd, dwz de helft van de gewonen studiebelasting, zodat studenten ernaast kunnen werken en een gezin kunnen hebben;
het onderwijs wordt geconcentreerd in drie intensieve weken per academisch jaar, waartussen via distance learning (‘blended learning) studenten vanuit huis contact met de docent houden en hun opdrachten insturen.

Wegens alle benodigde voorbereidingen zal de premaster waarschijnlijk pas in september 2017 kunnen starten