De Oorspronkelijke Kerk

Feb 2011

matjoesjka

imgresthe_housekeeper_1WEBblog-318695

"De vrouw van de priester is de miskende held van de Kerk. Ze zwoegt en arbeidt achter de schermen om de zending van haar man te ondersteunen. De priestervrouw is de enige getuige van het lijden van haar man, en is vaak alleen in haar ontberingen. Ze ontvangt geen gewaden of erkenning voor haar werk, maar wat ze doet is een onmisbare dienst aan de Kerk. "

Aartsbisschop Joseph van Los Angeles en het Westen
Antiocheens Orthodox Christelijk Aartsbisdom van Noord-Amerika

father_andrew_and_popadiaandrawes-family2priest_with_family