vasten

 • Het zich als oefening voor de geestelijke groei
 • vrijwillig onderwerpen aan regels van beperking.
 • Het is een tegenaanval tegen het verlangen naar allerlei genoegens en de afhankelijkheid die daaruit groeien kan.
 • De Orthodoxe Kerk kent een uitgebreid systeem van vastendagen en –tijden waarin de gelovigen zich onthouden van bepaald voedsel, van bepaalde denk- en handelwijzen en van sexueel verkeer.
 • Als Christus spreekt over het vasten zegt Hij: “…als gij vast …”, niet “… als het je wat lijkt om te vasten …”.

   paradijs

   Mislukte vasten, verloren paradijs.