De Oorspronkelijke Kerk

Intelligente mensen


Intelligente mensen hebben het niet nodig om naar allerlei verhalen te luisteren, zij moeten zich alleen bezig moeten houden met wat voordelig voor hen is en wat geleid wordt door Gods wil.


Sint Antonios de Grote

niets anders


God verwacht van ons mensen niets anders dan dat wij niet zondigen; alleen dat. Maar dat is niet een wet; het is veeleer het zorgvuldig bewaken van het beeld en de waardigheid van boven. In deze dingen, daardoor bevestigd in onze natuur en stralend gekleed met de Heilige Geest, zullen wij in God blijven en Hij in ons.

Symeon de Nieuwe Theoloog

the love of GodThe love of God is vast and deep and all-embracing; what varies in this love is some internal quality: God may rejoice, and God may pay the cost of His love upon the Cross.

the nature of wickedness

"Do not go beyond yourself to seek for evil, and imagine there is an original nature of wickedness. Each of us , let us acknowledge it, is the firm author of his own vice ….
You are the master of your own actions."Saint Basil the Great

"… laat de rest over aan God."

„Do your best and leave the rest to God.”


Metropolitan Philip
Primate Antiochian Orthodox Christian Archdiocese of North America

Hij ziet onze gedachten.

„ God luistert, niet naar onze stem, maar naar ons hart.
Hij hoeft niet wakker geschreeuwd te worden,
want Hij ziet onze gedachten.”

Sint Cyprian van Carthago

in je hart

"Zoek God elke dag; maar in je hart, niet erbuiten."Sint Nektarios

Goede daad

Seraphim

„Alleen als de goede daad omwille van Christus is gedaan brengt hij de vruchten van de Heilige Geest. Alles wat niet gedaan is omwille van Hem, hoe goed het ook is, brengt noch beloning in het toekomstige leven, noch Gods genade in ons leven hier.”

Heilige Serafim van Sarov

in our days


Sint Païsios de Athoniet

"Unfortunately, in our days, there are many people who upset the mother Church."

to upset

Elder Païsios Eznepidis of Mount Athos (1924-1994)

Unfortunately, in our days, there are many people who upset the mother Church. Of these, those that are educated have understood dogma with their minds and not with the spirit of the Holy Fathers. At the same time, those who are unlettered have grabbed hold of dogmawith their teeth, which is why they grind their teeth when they speak about ecclesiastical matters. In this way, greater harm is caused by those in the Church than by those who battle against Her from without.
Helaas zijn er in onze dagen veel mensen die de moederkerk … *.
Van deze hebben de goed opgeleiden de dogma’s begrepen met hun verstand en niet met de geest van de Heilige Vaders.
Tegelijkertijd hebben de ongeschoolden zich vastgebeten in het dogma; daarom slijpen zij hun tanden wanneer zij over kerkelijke zaken spreken.
Op deze manier wordt meer schade veroorzaakt door hen die in de kerk zijn dan door degenen die van buitenaf tegen haar strijden.

vader Païsios de Athoniet (1924-1994)

* Vader Païsios gebruikt hier het woord 'upset'.

Google geeft voor 'upset' de volgende vertalingen:

tegenwerken

dwarsbomen

dwarsliggen

ontstemmen

verstoren

vertoornen

omstoten

omduwen

omverstoten

ruïneren

in de war sturen

bederven

verzieken

nekken

Kijk zelf maar welke het beste past. Of passen.

De Geest


"Wie zijn blik stevig op de Geest gevestigd houdt,
wordt op een of andere manier
door de glorie van de Geest
omgevormd tot een grotere glans,
alsof er uit de waarheid van de Geest
een soort licht stroomt ."


Heilige Basilios de Grote