De Oorspronkelijke Kerk

From: Mysteries of the Jesus Prayer

“The greatest enemy of prayer is the Devil,”
a wizened cleric says.


koptische monniken

And prayer is the greatest weapon against the Devil,”
another added.

how to actArchbishop Jeremiasz of Wroclaw and Szczecin of the Polish Orthodox Church cautioned that Orthodoxy should not necessarily emulate Rome in articulating positions on politics, sexuality and other social issues.

Pasted Graphic

"If each local church is a full, universal, united apostolic church, it means that God's grace is present in it, the Holy Spirit is moving in it, and the Holy Spirit will show the Polish church, the churches of Alexandria, Constantinople and Russia how to act in given conditions,"

Daarom.

"Die Rose ist ohne warum; sie blühet, weil sie blühet..."

Silesius
Angelus Silesius

Petrus' ladder


liefde
broederliefde
godsvrucht
volharding
zelfbeheersing
kennis
deugd
geloof


st-peter-
H.Petros

„ … voeg bij je geloof de deugd, bij de deugd de kennis, bij de kennis de zelfbeheersing, bij de zelfbeheersing de volharding, bij de volharding de godsvrucht, bij de godsvrucht de broederliefde en bij de broederliefde de liefde .”

uit 2 Petros 1: 1 - 10

genade

Laat in jou de genade altijd belangrijker zijn dat al het andere.
Laat ons medeleven een spiegel zijn waarin wij onszelf kunnen zien als de gelijkenis en het ware beeld dat hoort tot de Goddelijke natuur en het wezen van God.
Een hard en genadeloos hart zal nooit zuiver zijn.

isaacofnineveh

Heilige Izaäk de Syriër

gered

„Het lichaam is het huis van de ziel, en de ziel is het huis van de geest. Wie daar wonen in echte hoop en onvoorwaardelijk geloof in God, zullen worden gered.”

1_june_St_justin_the_philosopher

St. Justinus de Filosoof